Tuesday, June 11, 2013

SAMUR project 46 per cent completed

Chief Minister Datuk Seri Musa Haji Aman visited the Sabah Ammonia Urea (SAMUR) project which still under construction in Sipitang Saturday.

The Sabah Ammonia Urea (SAMUR) project here is 46 per cent complete as at May 25, 2013, said head of fertilisers and methanol business of Petronas Chemicals Group Bhd (PCG), Muhammad Shah Ali.

He said the progress of the project was encouraging. "We are confident to achieve 74 per cent completion by year-end," he said. 

Muhammad Shah said two-thirds of the RM3 billion capital expenditure announced by PCG this year had been allocated to the fertiliser project in Sabah. 

"The RM4.485 billion Samur project is expected to support the requirements of urea in Sabah when it is ready by August 2015," he said. 

After the briefing, Musa was presented with a Sabah Oil and Gas masterplan by Petronas (downstream business) Chief Operating Officer/Executive Vice President Datuk Wan Zulkiflee Wan Ariffin. 

Musa also attended a guided tour of the project site, about 160km from Kota Kinabalu, located within the Sipitang Oil and Gas Industrial Park. 

Among those present were Deputy Chief Minister and Minister of Industrial Development, Datuk Raymond Tan and his Assistant Minister Datuk Bolkiah Haji Ismail, Minister of Special Functions, Datuk Teo Chee Kang, Assistant Minister of Tourism, Culture and Environment, Kamarlin Haji Ombi who is Lumadan State Assemblyman, MP for Sipitang, Datuk Sapawi Haji Ahmad, State Assemblyman for Sindumin, Datuk Ahmad Bujang, heads of departments and senior officers of Petronas.

13 comments:

 1. PETRONAS Chemical Group Bhd (PCG), pengeluar terbesar produk petrokimia di
  negara ini, bakal muncul sebagai pengeluar baja urea kedua terbesar di Asia
  Tenggara apabila Projek Baja Urea Ammonia Sabah (SAMUR) bernilai RM4.77 bilion,
  beroperasi pada 2015.

  ReplyDelete
 2. Projek yang akan dimajukan di Sipitang, Sabah bermula pada suku kedua
  tahun depan itu mampu melonjakkan pengeluaran baja urea PCG kepada 2.6 juta tan
  setahun berbanding 1.4 juta tan setahun sekarang.

  ReplyDelete
 3. Pengerusinya, Datuk Wan Zulkiflee Wan Ariffin, berkata pembinaan kilang
  dengan kapasiti 2,100 tan sehari atau 1.2 juta tan setahun itu bertepatan
  pertumbuhan permintaan bagi baja urea di Asia Pasifik yang diunjur meningkat
  antara dua hingga tiga peratus setahun.

  ReplyDelete
 4. Peningkatan disebabkan permintaan untuk keperluan pertanian yang semakin
  tinggi berikutan pertumbuhan pesat penduduk, perubahan corak pemakanan dan
  persaingan penggunaan tanah untuk tanaman komersial yang semakin besar.

  ReplyDelete
 5. Ia menyediakan peluang baik kepada PCG mengembangkan perniagaan baja urea
  di pasaran penting seperti Asia Pasifik, khususnya di Asia Tenggara. Kesempatan
  ini dimanfaatkan sepenuhnya menerusi projek SAMUR.

  ReplyDelete
 6. Apabila projek itu siap, PCG berpotensi menjadi pengeluar kedua terbesar
  baja urea di Asia Tenggara, sekali gus mengukuhkan kedudukan PCG sebagai
  pelaksana utama perniagaan baja urea di rantau ini,

  ReplyDelete
 7. projek SAMUR akan menjadi pemangkin pertumbuhan
  sektor petrokimia di Sabah yang turut membantu pembukaan industri lain termasuk
  industri sokongan dan hiliran berkaitan minyak dan gas, selain berkaitan perkhidmatan.

  ReplyDelete
 8. Projek ini juga dapat menyediakan peluang lebih luas kepada generasi di Sabah
  menceburi bidang teknikal profesional sekali gus membantu membina kemampuan dan
  kekuatan ekonomi negeri ini

  ReplyDelete
 9. turut melatih juruteknik tempatan di beberapa kilang
  petrokimia seluruh negara untuk mengendalikan kilang PETRONAS Chemical
  Fertilizer Sabah Sdn Bhd apabila projek SAMUR siap.

  ReplyDelete
 10. Kilang ammonia dan baja urea yang
  dijangka beroperasi di Sipitangakan dipantau oleh
  Jabatan Alam Sekitar (JAS) untuk memastikan ia tidak mendatangkan kemudaratan
  kepada penduduk setempat.

  ReplyDelete
 11. walaupun pada masa ini Malaysia belum
  mempunyai standard indeks bagi pencemaran gas ammonia, pembinaan kilang
  seumpama itu tertakluk kepada Seksyen 34A, Akta Kualiti Alam Sekeliling, 1974
  (Akta 127) yang mana sebelum projek dilaksanakan, satu kajian Penilaian Kesan
  kepada Alam Sekeliling (EIA) dikehendaki disediakan oleh pemaju dan dikemukakan
  kepada Ketua Pengarah Alam Sekeliling Malaysia untuk kelulusan.

  ReplyDelete
 12. Kajian EIA tersebut akan mengenal pasti
  kesemua isu alam sekitar yang akan terlibat termasuklah mengenal pasti
  impak/kesan ke atas penduduk sekeliling dan seterusnya menetapkan
  langkah-langkah kawalan yang praktikal untuk dilaksanakan oleh pihak kilang.

  ReplyDelete
 13. bagi
  memastikan kilang tersebut tidak memudaratkan kesihatan penduduk setempat, JAS
  akan melaksanakan kaedah-kaedah kawalan dan pemantauan yang akan diwajibkan dan
  perlu dipatuhi oleh pihak pekilang,

  ReplyDelete

Important - The views expressed and the links provided on our comment pages are the personal views of individual contributors and do not necessarily reflect the views of Borneo Bullet.